Newyddion S4C

Sbectol haul yn y tywod

'Angen gofal' wrth archebu gwyliau

NS4C 24/01/2023

Mae angen i bobl sy’n archebu gwyliau ar hyn o bryd fod ar eu gwyliadwraeth, yn ôl arbenigwyr ar ddiogelwch ar-lein.

Mae pryderon y gallai rhai teuluoedd gymryd mwy o risgiau nag arfer gyda’u harian oherwydd y pwysau yn sgil y cynnydd yng nghostau byw.   

Rhybudd arbenigwyr yw bod twyllwyr yn medru denu pobl i dalu yn uniongyrchol dros y we, drwy gyhoeddi hysbysebion ffug sy’n ymddangos yn rhai gonest.  

Mae cwmni archebu gwyliau Airbnb ac arbenigwyr ym maes diogelwch ar-lein Get Safe Online yn annog pobl i fod yn ofalus.

"Wrth i gostau byw godi, ry’n ni’n awyddus i warchod arian pobl ac yn eu hannog felly i fod ar eu gwyliadwraeth pan yn archebu gwyliau," meddai Tony Neate, pennaeth Get Safe Online. 

“Os yw’r fargen yn ymddangos yn anghredadwy, yna mae’n bur debyg ei bod hi. “  

Mewn arolwg fis Rhagfyr, dywedodd 25% o bobl a gafodd eu holi yn y Deyrnas Unedig, na fydden nhw’n medru fforddio gwyliau eleni oni bai eu bod yn llwyddo i fachu bargen. Roedd y ganran yn 30% ar gyfer y rhai a oedd yn y categori 18 i 34 oed.

Roedd 10% yn fodlon prynu gwyliau trwy ddarparwr anghyfarwydd, pe bai’r cynnig yn rhatach.

Y cyngor ydy: 

1. I beidio â chlicio ar ddolenni annisgwyl.

2. I fod yn ofalus iawn os yw'r fargen yn eithriadol o rhad neu bod angen blaendal sylweddol. 

3. Ceisio talu gyda cherdyn credyd, gan fod mwy o obaith cael yr arian yn ôl, pe bai rhywbeth yn mynd o'i le.  

Oes oes rhywun yn amau eu bod wedi cael eu twyllo, yna’r cyngor ydy i gysylltu â’r banc a’r heddlu ar unwaith.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.