Newyddion S4C

Cig oen / Gybu Cig Cymru

Mwy yn prynu cig oen wrth i lai droi at dwrci dros y 'Dolig

Bu cynnydd mewn gwerthiant cig oen dros gyfnod y Nadolig wrth i lai droi at dwrci, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae'r data gan arbenigwyr siopa Kantar yn dangos fod cwsmeriaid ar draws Prydain wedi gwario £2.7 miliwn yn llai ar dwrci yn Rhagfyr 2022 o'i gymharu â'r cyfnod Nadolig blaenorol.

Cyw iâr a chig oen a welodd y cynnydd mwyaf, gyda £1.2 miliwn yn fwy yn cael ei wario ar gig oen ym mis Rhagfyr 2022.

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r ffigyrau cadarnhaol ar gyfer cig oen, er y cyd-destun "heriol" yn siopau'r DU yn sgil pwysau cynyddol costau byw.

Dywedodd Laura Pickup, Pennaeth Marchnata Strategol Hybu Cig Cymru: "Dangosodd ein hymchwil fod cwsmeriaid o bosib yn troi oddi wrth dwrci yn 2022, felly ffocws ein hymgyrchoedd marchnata ar gyfer Cig Oen Cymreig oedd annog pobl i drio "Traddodiad Nadolig Newydd", gyda hyrwyddo cryf o ryseitiau tymhorol gyda chig oen ar draws ystod o gyfryngau."

Daw'r ffigyrau wedi cyfnod heriol i ffermwyr dofednod yn sgil y ffliw adar.

Mae Hybu Cig Cymru yn rhagweld y bydd 2023 yn golygu "amseroedd heriol" pellach i'r sector.

"Mae'n debygol y bydd 2023 yn parhau i brofi adegau anodd yn y sectorau siopa a gwasanaeth bwyd, ac mae'n arwyddocaol fod sector arall a welodd twf dros y Nadolig oedd bwydydd wedi eu rhewi," ychwanegodd Ms Pickup. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.