Cymru'n paratoi ar gyfer rhagor o lacio cyfyngiadau

Cymru'n paratoi ar gyfer rhagor o lacio cyfyngiadau

Newyddion S4C

Mae busnesau ac atyniadau ledled Cymru yn paratoi wrth i ragor o gyfyngiadau Covid-19 gael eu llacio ddydd Llun. 

O 17 Mai, fe fydd y diwydiant lletygarwch yn cael ailagor i gwsmeriaid dan do, ac fe fydd mwy o bobl yn cael mynychu gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored. 

Mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Gwener, fe wnaeth Mark Drakeford gadarnhau y bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd dau wrth i'r sefyllfa iechyd cyhoeddus wella. 

Serch hynny, fe wnaeth y Prif Weinidog ddweud y bydd y llywodraeth yn monitro amrywiolyn newydd o India yn "ofalus" wrth lacio'r cyfyngiadau. 

Dywedodd Steffan Hughes, perchennog bwyty yng Nghaerfyrddin, wrth raglen Newyddion S4C y bydd pethau'n "tipyn haws" o ddydd Llun.

"Ni wedi agor ar y teras ond ni wedi bod yn ddibynnol iawn ar y tywydd," meddai.

Dywedodd fod y cyfyngiadau dau fetr yn gallu bod yn "boen" ond yn "gobeithio wrth symud 'mlaen y bydd y ddau fetr yn gallu cael ei ryddhau tamed bach". 

Amrywiolyn India: Dim angen 'becso gormod' am sefyllfa Cymru

Cyhoeddi ymchwiliad annibynnol i ymateb Llywodraeth y DU i'r pandemig

Fe fydd gan bobl hefyd yr hawl i deithio'n rhyngwladol o ddydd Llun ymlaen, gyda systemau goleuadau traffig yn ei lle a fydd yn cyd-fynd â'r system yn Lloegr a'r Alban. 

Mae Portiwgal, Seland Newydd a Gwlad yr Iâ ymhlith y gwledydd ar y rhestr fer, ond dyw hyn ddim o reidrwydd yn golygu y gall rywun deithio yno'n hawdd. 

Mae cymysgedd o reolau gwahanol yn seiliedig ar ba grŵp o'r goleuadau traffig mae'r wlad yn perthyn iddi. 

Dywed Nicola Davies sy'n gweithio i gwmni teithio yn Llanrwst y gall hyn olygu cynnydd mewn costau i deuluoedd sy'n penderfynu mynd ar wyliau yn ystod y misoedd nesaf. 

"Mi fydd o i deulu sy isho mynd i ffwrdd, mae'r gost yn mynd i fyny iddyn nhw.

"Felly i fynd i rywle sydd ar rhestr gwyrdd, fel Portiwgal, fydd rhaid chdi gal PCR test cyn chdi fynd, fydd rhaid chdi gal test cyn dod adra, sy'n beth da ac yn cadw ni gyd yn saff.

"Ond hefyd fydd rhaid i bobl roi y costau yna i fewn i lle maen nhw isho mynd."

Er bod y llacio yn caniatáu i bobl deithio yn rhyngwladol, mae Mr Drakeford wedi cynghori pobl i beidio â theithio yn rhyngwladol eleni. 

'Darlun cymysg i theatrau'

O ddydd Llun hefyd bydd modd i ganolfannau dan do gan gynnwys sinemâu, neuaddau bingo, alïau bowlio, a theatrau ailagor. 

Mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Gruffydd, wedi esbonio fod y broses o ailagor theatrau yn "ddarlun cymysg" yng Nghymru. 

"Fel mae petha'n sefyll mae'n ymddangos mai dim ond 30 o bobl sy'n cael ymgynnull dan do," meddai. 

"Da ni'n edrych ymlaen i gyd-weithio hefo'r dirprwy weinidog newydd, Dawn Bowden, er mwyn trafod sut i weithio'n fwy diogel hefo'n gilydd er mwyn gallu cynnal cynulleidfaoedd sy'n fwy na 30, sydd wrth gwrs yn fwy cynaliadwy i'r sector".

30 yw'r terfyn ar faint o bobl sy'n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi'u trefnu o ddydd Llun ymlaen, gyda 50 o bobl mewn gweithgareddau awyr agored, sy'n cynnwys derbyniadau priodasau ac angladdau. 

Yn wahanol i Loegr a'r Alban, mae'r rheol pellhau gymdeithasol o ddau fetr yn parhau, gyda'r Prif Weinidog yn dweud y bydd y llywodraeth yn adolygu'r wybodaeth sy'n eu cyrraedd ynglŷn ag amrywiolyn India.