Newyddion S4C

Disgwyl i streiciau'r GIG barhau ar ôl i undebau wrthod cynnig Llywodraeth Cymru

12/01/2023
Streicio Caerdydd

Mae disgwyl i nyrsys a staff ambiwlans barhau i streicio ar ôl i undebau wrthod cynnig Llywodraeth Cymru am daliad untro i’w gweithwyr.

Roedd nifer o undebau iechyd wedi cymryd rhan mewn trafodaethau gyda chynrychiolwyr y llywodraeth, gan gynnwys y gweinidog iechyd Eluned Morgan, ddydd Iau.

Y nod oedd dod â'r anghydfod dros gyflogau i ben.

Ond dywedodd penaethiaid undebau nad oedd y taliad arian untro “yn ddigon” i fynd i’r afael â’r phroblemau sy’n cael eu hachosi gan gyflogau is na chwyddiant.

Nid yw'r swm a gynigiwyd wedi'i ddatgelu.

Mae trafodaethau pellach wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnos nesaf.

Diolchodd Eluned Morgan: "Hoffwn ddiolch i'r holl undebau iechyd am ddod i'r cyfarfod heddiw ac am gymryd rhan mewn modd adeiladol.

"Rydym yn cydnabod ac yn parchu cryfder y teimlad ymhlith aelodau'r undebau, sydd wedi ei fynegi drwy'r pleidleisiau diweddar dros weithredu diwydiannol a'r streiciau sydd wedi dilyn.

"Gobeithio gallwn ni barhau gyda'r trafodaethau hyn yn ein ysbryd o bartneriaeth gymdeithasol."

‘Bai’

Ond cyhuddodd Helen Whyley, cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Nyrsys Cymru, y llywodraeth o “beidio â thrafod cyflogau o ddifrif”.

“Unwaith eto, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r bai ar ddiffyg cyllid ychwanegol Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn hytrach na chymryd cyfrifoldeb,” meddai.

“Mae angen iddyn nhw fuddsoddi mewn nyrsys o Gymru sy’n darparu gwasanaethau GIG Cymru i bobl Cymru.

“Oni bai eu bod yn gwneud hynny ar frys, fe fyddwn ni’n cyhoeddi rhagor o ddyddiau streic i Gymru, yn fuan.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.