Newyddion S4C

Glaw / Ymbarel

Rhybudd melyn am ragor o law trwm i rannau o Gymru

NS4C 11/01/2023

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am ragor o law trwm i rannau o Gymru nos Fercher a dydd Iau. 

Fe fydd y rhybudd yn dod i rym am 21:00 ddydd Mercher ac yn para trwy'r nos hyd at 17:00 ddydd Iau, gan effeithio ar nifer o siroedd yn y de a'r gorllewin. 

Daw hyn yn ystod cyfnod o dywydd gwlyb i Gymru, wedi i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd melyn arall am law ddydd Mawrth. 

Mae'r swyddfa yn rhybuddio bod llifogydd i rai cartrefi a busnesau yn debygol ac y gallai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a theithiau ceir gael eu hoedi gan gyflwr y ffyrdd.

Mae yna hefyd bosibilrwydd y gall cyflenwadau pŵer a gwasanaethau eraill gael eu hamharu gan y glaw. 

Mae 16 o siroedd wedi eu heffeithio gan y rhybudd melyn: 

 • Blaenau Gwent 
 • Ceredigion 
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.