Newyddion S4C

Amgueddfa Lloyd George

Amgueddfa Lloyd George ar gau wedi i beipen fyrstio

NS4C 10/01/2023

Mae Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy ar gau yn sgil difrod dŵr ar ôl i beipen fyrstio yn yr adeilad. 

Er hyn, mae gwaith atgyweirio wedi dechrau yn barod gyda rheolwyr yn gobeithio ail-agor y safle yn fuan. 

Mae'r amgueddfa yn gartref i sawl peth gwerthfawr, o Gytundeb Versailles i wisgoedd i eitemau personol.

Yn ffodus, does dim o'r casgliad yma wedi eu difrodi gan y dŵr, gyda staff yr amgueddfa yn gweithio'n galed i sicrhau nad oes yna unrhyw ddifrod yn cael ei wneud tra bo'r gwaith atgyweirio yn mynd yn ei flaen. 

Bydd staff yr amgueddfa yn cysylltu gydag ysgolion a grwpiau sydd eisoes wedi trefnu i ymweld yn yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cynlluniau amgen ar waith. 

"Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau bydd modd ail-agor cyn gynted â phosib a bydd Cyngor Gwynedd yn darparu diweddariadau ynghylch sefyllfa," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Gofynnir yn garedig i’r cyhoedd sy’n bwriadu ymweld â’r amgueddfa yn y gwanwyn i wirio gwefan y Cyngor cyn teithio i wneud yn siŵr os ydyw ar agor."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.