Newyddion S4C

Nwy

Pensiynwyr i dderbyn taliadau i helpu gyda biliau ynni

NS4C 23/11/2022

Fe fydd pensiynwyr yn dechrau derbyn taliadau gwerth hyd at £600 o ddydd Mercher ymlaen i helpu gyda'u biliau ynni. 

Bydd mwy na 11.6 miliwn o bobl hyn yn derbyn y Taliad Tanwydd Gaeaf dros y ddau fis nesaf. 

Fe fydd pensiynwyr yn derbyn mwy o arian fel rhan o'r taliadau eleni, wrth i Lywodraeth y DU gynnig rhagor o gefnogaeth mewn ymateb i'r argyfwng costau byw. 

Mae hyn yn golygu y bydd aelwydydd yn derbyn hyd at £300 ychwanegol i gymharu a blynyddoedd blaenorol. 

Dywedodd yr Adran Gwaith a Phensiynau y bydd taliadau yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i gyfrifon banc pobl cymwys yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr. 

Er hyn, dywedodd yr adran y dylai unrhyw un sydd heb dderbyn y taliad erbyn 13 Ionawr gysylltu gyda'r Ganolfan Taliadau Tanwydd Gaeaf. 

"Rydym eisiau gwneud yr hyn yr ydym yn gallu i gefnogi pensiynwyr sydd yn aml y fwyaf bregus i gostau uwch," meddai'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, Mel Stride. 

"Dyna pam ni'n cynnig £300 ychwanegol ar ben y Taliadau Tanwydd Gaeaf er mwyn gwresogi eu tai ac aros yn dwym eleni." 

Mae aelwydydd yng Nghymru sydd yn derbyn budd-daliadau penodol hefyd yn gallu derbyn taliad o £200 gan eu hawdurdod lleol, o dan gynllun gan Llywodraeth Cymru.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.