Newyddion S4C

gwynt

Rhybudd melyn am wyntoedd cryfion i dde Cymru

NS4C 21/11/2022

Mae rhybudd melyn wedi ei gyhoeddi am wyntoedd dros ran helaeth o dde Cymru ddydd Llun.

Bydd 11 o siroedd yn cael eu heffeithio.

Mae'r rhybudd mewn grym rhwng 06:00 ac 18:00.

Fe allai gwyntoedd gyrraedd rhwng 70–80 milltir yr awr mewn mannau arfordirol a rhwng 55-65 milltir yr awr mewn mannau mewndirol.

Fe allai gwyntoedd greu difrod i adeiladau gyda rhybuddion am effaith i bobl sy'n gyrru ar ffyrdd.

Mae yna bosibilrwydd o darfu ar gyflenwadau trydan hefyd yn ogystal ag oedi ar gyfer gwasanaethau trên neu fws. 

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:
•    Abertawe
•    Bro Morgannwg
•    Caerdydd
•    Caerffili
•    Casnewydd
•    Castell-nedd Port Talbot
•    Pen-y-bont ar Ogwr
•    Rhondda Cynon Taf
•    Sir Fynwy
•    Sir Gâr
•    Sir Benfro

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.