Newyddion S4C

Ystradgynlais

Cyhuddo tri yn dilyn ymosodiad honedig ym Mhowys

NS4C 07/11/2022

Mae tri o bobl wedi eu cyhuddo gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad honedig gyda chyllell ar fenyw ym Mhowys yn oriau man fore Mawrth.

Cafodd plismyn eu galw i Ben y Bryn yn nhref Ystradgynlais am tua 1:55 a dod o hyd i'r fenyw wedi ei hanafu.

Cafodd y fenyw ei chludo i ysbyty, ac mae hi bellach wedi gadael, ar ôl cael triniaeth.

Mae Teresa Dilys Morgan-Peters, 44, o Ystradgynlais, Kathryn Llewellyn, 42, o Godre'r Graig a Gregory Alexander Morgan, 36, o Gwmtwrch Isaf wedi eu cyhuddo o gydweithio i achosi niwed corfforol difrifol.

Mae Ms Llewellyn a Ms Morgan-Peters hefyd wedi eu cyhuddo o achosi anaf yn fwriadol, lladrata a bod ag eitem finiog yn eu meddiant.

Ymddangosodd y tri yn Llys Ynadon Merthyr ddydd Llun ac maen nhw wedi cael eu cadw yn y ddalfa.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.