Newyddion S4C

S4C

Rhybudd llifogydd mewn grym ar hyd arfordir y gorllewin a’r gogledd orllewin

NS4C 06/11/2022

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd i ardaloedd ar hyd arfordir y gorllewin a’r gogledd orllewin.

Mae rhybudd 'llifogydd - byddwch yn barod' mewn grym ar gyfer ardaloedd arfordirol o Sir Gaerfyrddin, Llŷn a Bae Ceredigion ac o Glarach i Aberteifi.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio bod disgwyl llifogydd ar dir a ffyrdd isel yn yr ardaloedd yma. 

Dywed CNC bod angen i bobl gymryd gofal ar draethau, promenadau, llwybrau arfordirol, ffyrdd, tir isel ac aberoedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.