Newyddion S4C

Aberystwyth

Cipolwg ar gemau nos Wener y Cymru Premier JD

Sgorio 04/11/2022

10 rownd o gemau sydd i fynd tan yr hollt yn nghynghrair y Cymru Premier JD ac mae’r ras i gyrraedd y Chwech Uchaf yn dechrau poethi.

Wedi 22 rownd o gemau bydd y tabl yn hollti’n ddwy a bydd clybiau’r Chwech Uchaf yn cystadlu am lefydd yn Ewrop tra bydd y Chwech Isaf yn brwydro i aros yn y gynghrair.

Y Bala (3ydd) v Aberystwyth (8fed) | Nos Wener – 19:45 

Wedi 12 gêm mae’r Bala’n hafal ar bwyntiau gyda Chaernarfon a Phen-y-bont yn y 3ydd safle, 13 o bwyntiau y tu ôl i’r Seintiau Newydd, ac efallai bod y freuddwyd o gipio’r bencampwriaeth wedi llithro o’u gafael yn barod.

Er hynny, mae’r Bala mewn safle da i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf am y nawfed tymor yn olynol, tra bod Aberystwyth yn dechrau’r penwythnos driphwynt y tu ôl i Met Caerdydd yn y 6ed safle.

Dyw Aberystwyth heb lwyddo i gyrraedd y Chwech Uchaf ers tymor 2014/15, ond mae’r criw o Geredigion yn un o ddim ond dau glwb sydd wedi bod yn holl-bresennol yn Uwch Gynghrair Cymru ers ffurfio’r gynghrair yn 1992 (gyda’r Drenewydd).

Mae Aberystwyth wedi ennill eu pedair gêm gartref ddiwethaf yn y gynghrair o 2-1, ond dyw tîm Anthony Williams heb ennill oddi cartref yn y gynghrair ers curo Airbus ar y penwythnos agoriadol (Air 1-2 Aber).

Mae’r Bala wedi ennill saith o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, gyda’r unig golled yn ystod y rhediad hwnnw yn dod yn erbyn y pencampwyr, Y Seintiau Newydd.

Dyw Aberystwyth heb gadw llechen lân yn y gynghrair eleni, ac mae’r Bala ar rediad o wyth gêm heb golli yn erbyn y Gwyrdd a’r Duon (ennill 7, cyfartal 1).

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ➖✅❌✅✅

Aberystwyth: ✅ ❌✅❌✅

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.