Newyddion S4C

Elon Musk

Elon Musk gam yn nes at brynu Twitter?

NS4C 27/10/2022

Mae Elon Musk wedi cyhoeddi fideo ohono'i hun yn cerdded i mewn i bencadlys Twitter gyda sinc yn ei law.

Daw hyn cyn y dyddiad cau ddydd Gwener pan fydd angen iddo gwblhau cytundeb gwerth 44 biliwn o ddoleri os yw am brynu’r cwmni.

Yn y fideo roedd Mr Musk yn cario sinc drwy bencadlys Twitter, ac mewn neges ar ei gyfrif Twitter fe ddywedodd: “Mynd i mewn i Bencadlys Twitter – gadewch i hynny suddo i mewn!” - gan gyfeirio at y sinc a'r ymadrodd "sink in" yn Saesneg.

Mae llys wedi rhoi tan ddydd Gwener i Mr Musk gwblhau ei gytundeb o fis Ebrill i brynu'r cwmni ar ôl iddo geisio tynnu’n ôl o’r cytundeb yn gynharach.

Nid yw Mr Musk na Twitter wedi dweud a yw'r cytundeb wedi'i gwblhau eto.

Cadarnhaodd Twitter fod fideo Mr Musk yn un wreiddiol ond nad oedd y cwmni am wneud sylw pellach.

Dywedodd y Washington Post mewn adroddiad yr wythnos diwethaf fod Mr Musk wedi dweud wrth ddarpar fuddsoddwyr ei fod yn bwriadu cwtogi tri chwarter o 7,500 o weithwyr Twitter pan ddaw’n berchennog ar y cwmni.

Un o heriau mwyaf Mr Musk i gau'r fargen a phrynnu Twitter yw cadw'r cyllid oedd ar gael iddo tua chwe mis yn ôl yn ei le.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.