Newyddion S4C

Kwasi Kwarteng

Cyllideb fechan Llywodraeth y DU i gael ei chyhoeddi

NS4C 23/09/2022

Bydd cyllideb fechan yn cael ei chyhoeddi ddydd Gwener ac mae disgwyl i'r Canghellor Kwasi Kwarteng fanylu ar fesurau pellach i helpu gyda'r argyfwng costau byw.

Mae toriadau treth, rheolau llymach ynghylch credyd cynhwysol yn ogystal â chael lleoliadau treth-isel yn y DU ymysg y mesurau posib. 

Y gred yw y gallai'r mesurau hyn gostio o leiaf £30bn. 

Daw hyn wedi i Fanc Lloegr gyhoeddi fod cyfraddau llog wedi eu codi i 2.25%, sef y lefel uchaf ers mis  Tachwedd 2008 ar adeg y dirwasgiad economaidd.

Dydd Iau, cyhoeddodd Llywodraeth y DU eu bod yn gwyrdroi'r cynnydd o 1.25% mewn Yswiriant Gwladol hefyd, gyda'r newid yn dod i rym o 6 Tachwedd, meddai’r Canghellor.

Roedd disgwyl i'r dreth gorfforaeth, sef y dreth sydd wedi ei seilio ar elw blynyddol mae cwmni yn ei wneud, gynyddu o 19% i 25% ym mis Ebrill 2023 o dan gynlluniau y cyn Brif Weinidog, Boris Johnson. 

Ond mae disgwyl i'r prif weinidog Liz Truss gael gwared ar y newidiadau hyn. 

Mae toriadau ar dreth incwm hefyd yn bosib gyda phobl ar hyn o bryd yn talu 20% ar unrhyw enillion rhwng £12,571 a £50,270.

Mae toriadau treth brys yn golygu, yn ôl rhai, y bydd angen i'r llywodraeth fenthyg mwy. 

Bydd rhaid i'r pres yma, yn ogystal â llog, gael eu talu yn ôl gan drethdalwyr.

Mae disgwyl i gyllideb lawn gael ei chyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Llun: Twitter / Kwasi Kwarteng 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.