Newyddion S4C

Aelodau'r cyhoedd yn dechrau ymweld ag arch y Frenhines yn Neuadd Westminster

Aelodau'r cyhoedd yn dechrau ymweld ag arch y Frenhines yn Neuadd Westminster

NS4C 14/09/2022

Mae aelodau cyntaf y cyhoedd wedi dechrau ymweld ag arch y Frenhines Elizabeth II.

Yn dilyn gorymdaith yr arch o Balas Buckingham i Neuadd Westminster prynhawn ddydd Mercher, roedd drysau wedi agor i'r cyhoedd ymweld am 17:00.

Mae Llywodraeth y DU yn disgwyl bydd 400,000 o bobl yn gweld yr arch dros y dyddiau nesaf, os ydy trefniadau yn mynd yn eu blaen heb unrhyw broblemau.

Dywedodd comisiynydd Trafnidiaeth Llundain, Andy Byford, bod disgwyl i dros 750,000 deithio i Lundain i weld yr arch.

Golyga hyn y gallai tua 350,000 o bobl golli'r cyfle i weld yr arch yn Neuadd Westminster cyn iddi gael ei symud ar gyfer yr angladd ddydd Llun.

Fe wnaeth y Brenin Charles III arwain yr orymdaith gyda'r Tywysog Cymru, William, a Dug Sussex, Harry, yn cerdded tu ôl iddo. 

Roedd y Tywysog Andrew, y Tywysog Edward a'r Dywysoges Anne hefyd yn rhan o'r orymdaith. 

Roedd yr orymdaith yn cychwyn ar ochr Green Park ar y Mall, cyn teithio heibio Whitehall, Horse Guards Road a Parliament Street.

Cafodd yr arch ei hedfan o faes awyr Caeredin i Lundain nos Fawrth, gyda merch y Frenhines, y Dywysoges Anne ar y daith honno. 

Ar ôl teithio drwy strydoedd Llundain, cyrhaeddodd Balas Buckingham ychydig o funudau wedi 20:00, lle roedd y Brenin Charles III, y Frenhines Gydweddog Camilla ac aelodau eraill y teulu brenhinol eisoes wedi ymgynnull. 

Yr Arglwydd John Morris, cyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru a'r cyn-Dwrnai Cyffredinol oedd un o'r swyddogion a dderbyniodd yr arch i Neuadd Westminster.

Cyn iddo fynychu, dywedodd wrth Newyddion S4C: "Dwi'n un o'r cryn dipyn o bobl fydd yna yn swyddogol yn eu derbyn hi, yn gwisgo pob math o urddau.

"Bydd e ddim yn amser hir iawn ond mae'n un o'r breintiau sydd gen i, byddai yna," meddai.

Yn dilyn gwasanaeth byr, bydd corff y Frenhines yn gorffwys yn Neuadd Westminster am bedwar diwrnod.  Mae disgwyl i filoedd o bobl roi teyrngedau iddi yn ystod y cyfnod hwnnw.

Fe wnaeth aelodau'r teulu brenhinol amgylchynnu'r arch am gyfnod, traddodiad sydd yn cael ei adnabod fel Gwylnos y Tywysogion.

Gall y cyhoedd gerdded heibio'r arch o 17:00 ddydd Mercher tan 06:30 ddydd Llun, sef diwrnod angladd Elizabeth II.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.