Newyddion S4C

Heddlu.

Cyhuddo dyn o lofruddio dyn 44 oed yng Nghasnewydd

NS4C 12/09/2022

Mae Heddlu Gwent wedi lansio ymchwiliad llofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn yn ardal Casnewydd. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ddydd Mercher 31 Awst yn dilyn adroddiadau bod dyn wedi'i ddarganfod yn anymwybodol mewn eiddo yn Tewkesbury Walk. 

Cafodd y dyn 44 oed ei gludo i'r ysbyty lle fu farw o'i anafiadau.

Mae dyn 33 oed wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth. Mae'r dyn yn parhau yn y ddalfa ac fe fydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd ddydd Llun. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.