Newyddion S4C

Y Brenin Charles III yn cyfarfod y cyhoedd cyn ei anerchiad i'r genedl

Y Brenin Charles III yn cyfarfod y cyhoedd cyn ei anerchiad i'r genedl

NS4C 09/09/2022

Fe wnaeth y Brenin Charles III gyfarfod y cyhoedd yn Llundain cyn annerch y genedl am 18:00.

Fe gafodd groeso cynnes gan dorfeydd ym Mhalas Buckingham oedd wedi ymgynnull i dalu teyrnged i'r Frenhines.

Brynhawn Gwener, fe deithiodd prif weinidog y Deyrnas Unedig, Liz Truss, i'r palas i gyfarfod y Brenin am y tro cyntaf.

Roedd miloedd o bobl wedi teithio yno gyda blodau a theyrngedau'n cael eu gadael ger giatiau'r palas.

Uwchben y palas mae'r Faner Frenhinol yn chwifio i ddangos fod y Brenin yn yr adeilad.

Nid yw'r faner hon fyth yn cael ei chwifio ar hanner mast. Cyn i'r Brenin gyrraedd y palas, baner Jac yr Undeb oedd yn chwifio ar hanner mast.

Image
Charles
Y Brenin a'r Frenhines Gydweddog yn cerdded drwy giatiau Palas Buckingham brynhawn Gwener

Mae cyfnod o alaru swyddogol wedi dechrau yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II ddydd Iau. 

Bydd Charles yn cael ei adnabod fel Brenin Charles III, ac fe fydd yn cael ei gydnabod yn swyddogol fel Brenin ddydd Sadwrn yn seremoni'r Proclomasiwn am 10:00. 

Ym Mhalas St. James yn Llundain fydd hyn yn digwydd o flaen y Cyngor Esgyniad, sydd wedi ei ffurfio gan aelodau'r Cyfrin Gyngor yn ogystal ag Arglwydd Faer Llundain.  

Mae eisioes wedi datgan y bydd cyfnod galaru'r Teulu Brenhinol yn parhau am saith diwrnod ar ôl angladd y Frenhines.

Fe fydd dyddiad yr angladd yn cael ei gadarnhau maes o law, wrth i'r Brenin gwrdd â Dug Norfolk, sydd yn gyfrifol am y seremoni. 

Fe wnaeth sesiwn arbennig yn San Steffan ddechrau am 12:00 ac fe fydd yn para tan 22:00 i roi cyfle i aelodau seneddol ac aelodau Tŷ’r Arglwyddi i dalu teyrnged i'r Frenhines. 

Image
SS
Aelodau Seneddol yn talu teyrnged i'r Frenhines yn Nhŷ’r Cyffredin brynhawn dydd Gwener

Yn gynharach ddydd Gwener, fe deithiodd y Brenin a'r Frenhines Gydweddog o Balmoral yn ôl i Lundain.

Ar draws y DU am 13:00 fe gafwyd saliwt gynnau i nodi marwolaeth y Frenhines gyda 96 taniad - un am bob blwyddyn o'i bywyd. 

Mae eglwysi hefyd wedi'u hannog i gannu eu clychau o ganol dydd ymlaen am un awr i nodi ei marwolaeth. Fe fydd gwasanaeth cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol St Paul o 18:00 ymlaen. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.