Newyddion S4C

Y byd gwleidyddol yn cofio'r Frenhines Elizabeth II

Y byd gwleidyddol yn cofio'r Frenhines Elizabeth II

NS4C 08/09/2022

Mae arweinwyr o'r byd gwleidyddol wedi rhoi teyrnged i'r Frenhines Elizabeth II, yn dilyn ei marwolaeth yn 96 oed. 

Yn siarad tu allan i rif 10 Downing Street, dywedodd y prif weinidog Liz Truss fod y Frenhines yn y "sylfaen Prydain fodern."

"Mae ein gwlad wedi tyfu a ffynnu o dan ei theyrnasiad. Mae Prydain yn wlad arbennig o'i hachos hi.

"Hi oedd ysbryd Prydain Fawr, a bydd yr ysbryd hwnnw yn dyfalbarhau."

"Mae’n llwyddiant anhygoel i deyrnasu gydag urddas ac anrhydedd am 70 mlynedd. Fe wnaeth ei bywyd o wasanaeth ymestyn yn hirach na rhan fwyaf o’n bywydau." 

Dywedodd arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir Starmer, fod y genedl yn rhannu galar y Teulu Brenhinol. 

“Fe fyddwn yn trysori bywyd o wasanaeth Elizabeth II a’i hymroddiad i’n cenedl a’r Gymanwlad am byth.

“Am 70 mlynedd fe wnaeth y Frenhines Elizabeth II sefyll fel pennaeth ein gwladwriaeth. Ond mewn ysbryd, roedd hi’n sefyll yn ein mysg i gyd.”

Ymateb o Gymru

Yng Nghymru, dywedodd y prif weinidog Mark Drakeford fod y Frenhines wedi cynnal traddodiadau a gwerthoedd y teulu Brenhinol yn ystod ei theyrnasiad hir.

“Hoffem dalu teyrngerd i ymroddiad diflino ac anhunanol Ei Mawrhydi.

“Bydd hon yn golled fawr i’r holl sefydliadau a oedd dan ei nawdd neu ei llywyddiaeth hi.”

Dywedodd Llywydd y Senedd, Elin Jones, fod y Frenhines wedi gwasanaethau "gydag urddas a enynnodd barch miliynau o bobl o bob cwr o'r byd.

"Bydd y Frenhines yn cael ei chofio am ei hymrwymiad gydol oes i wasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys hyrwyddo llawer o elusennau a sefydliadau yng Nghymru."

Wrth roi teyrngerd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, fod teyrnasiad y Frenhines wedi “gweld cyfnod o newid aruthrol i Gymru.

“Caiff ei chofio fel ffigwr a ddarparodd sefydlogrwydd yn ystod adegau o argyfwng, ynghyd a'i synnwyr o ddyletswydd ddofn.”

Yn Yr Alban,  dywedodd prif weinidog y wlad, Nicola Sturgeon, fod marwolaeth y Frenhines yn foment “hynod o drist” i’r DU, i'r Gymanwlad a’r byd.

“Roedd ei bywyd yn un llawn ymroddiad a gwasanaeth eithriadol.”

Dywedodd Jeffrey Donaldson, arweinydd y DUP yng Ngogledd Iwerddon, fod y Frenhines wedi bod yn bennaeth "cadarn ac ansigladwy" ar wladwriaeth Prydain a'r Gymanwlad. 

"Heddiw rydym yn galaru marwolaeth Ei Mawrhydi, ond rydym yn gwneud hyn gydag anrhydedd aruthrol i rywun wnaeth wasanaethu Duw a'i phobl yn ffyddlon."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.