Newyddion S4C

Liz Truss yn cyhoeddi capio biliau ynni ar £2,500 y flwyddyn

Liz Truss yn cyhoeddi capio biliau ynni ar £2,500 y flwyddyn

NS4C 08/09/2022

Mae Prif Weinidog y DU wedi cyhoeddi cynlluniau i gapio biliau ynni cyfartalog cartrefi ar £2,500 y flwyddyn o fis Hydref ymlaen.

Fe gyhoeddodd Liz Truss y bydd y gefnogaeth yn para am ddwy flynedd gan ddweud mai "dyma'r foment i fod yn fentrus".

Roedd disgwyl i filiau cyfartalog nwy a thrydan godi o £1,971 i £3,549 mewn cartrefi ym mis Hydref.

Fe fydd busnesau hefyd yn cael pecyn cymorth am chwe mis a fydd yn darparu "cymorth cyfatebol".

Ar ôl y cyfnod o chwe mis, bydd cymorth pellach yn cael ei dargedu at "ddiwydiannau bregus", meddai Truss.

Dywedodd y Prif Weinidog ni fydd y polisi yn cael ei ariannu gan dreth ffawdelw. 

Fe fydd y cap newydd yn dod yn ogystal â'r taliadau o £400 y bydd cartrefi yn derbyn fel rhan o gynlluniau cafodd eu cyhoeddi gan y cyn-Ganghellor Rishi Sunak.

Mae'r llywodraeth hefyd yn codi'r gwaharddiad ar ffracio - sy'n golygu tynnu nwy ac olew o graig siâl.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd arweinydd y Blaid Lafur, Keir Starmer, mai syniad ei blaid o oedd rhewi prisiau ynni a bod Prydain yng nghanol argyfwng ynni ar hyn o bryd.

Ychwanegodd ei fod yn falch fod yr egwyddor o osod cap ar brisiau wedi ei dderbyn ond nad oedd hyn yn beth rhad i'w weithredu.

Dywedodd mai'r cwestiwn mawr yr oedd yn wynebu'r llywodraeth wrth wneud y cyhoeddiad yn San Steffan ddydd Iau oedd "pwy fyddai'n talu" am weithredu'r fath gynllun?

"Fe fydd canlyniadau hyn yn cael eu hysgwyddo gan weithwyr cyffredin", ychwanegodd.

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.