Newyddion S4C

Olivia Pratt-Korbel

Pedwar gafodd eu harestio yn achos Olivia Pratt-Korbel wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth

NS4C 07/09/2022

Mae'r pedwar dyn a gafodd eu harestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth. 

Bu farw Olivia ar ôl cael ei saethu yn ei chartref yn Lerpwl wedi i ddyn redeg i mewn i'w chartref tra'n rhedeg ar ôl dyn arall ar 22 Awst.

Cafodd mam Olivia, Cheryl Korbel, a dyn arall hefyd eu hanafu yn ystod y digwyddiad. 

Dros y penwythnos fe gafodd dyn 34 oed ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth a cheisio llofruddio. 

Cafodd tri dyn arall, sydd yn 41, 34 a 29 oed, hefyd eu harestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr. 

Mae'r pedwar dyn bellach wedi'i rhyddhau ar fechnïaeth amodol. 

Mae ymholiadau'r heddlu yn parhau.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.