Newyddion S4C

S4C

S4C yn chwilio am bobl i gymryd rhan yn Gogglebocs Cymru

NS4C 06/09/2022

Mae S4C yn chwilio am bobl i gymryd rhan yng nghyfres Gogglebocs Cymru. 

Mae'r sianel yn chwilio am bobl o bob cefndir er mwyn adlewyrchu'r Gymru fodern yn ei chyfanrwydd, gyda siaradwyr Cymraeg, siaradwyr newydd yn ogystal ag unrhyw un sy'n hoffi siarad yn gyffredinol. 

Bydd y gyfres yn cael ei chynhyrchu gan dau gwmni cynhyrchu o Ogledd Cymru, sef Chwarel a Cwmni Da.

Y bwriad ydy darlledu'r gyfres newydd yn ystod wythnos gyntaf mis Tachwedd er mwyn cydfynd gyda dathliadau'r sianel wrth dathlu ei phenblwydd yn 40 oed. 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.