Newyddion S4C

Cyfnod Boris Johnson fel prif weinidog ar ben

Cyfnod Boris Johnson fel prif weinidog ar ben

NS4C 06/09/2022

Mae cyfnod Boris Johnson fel prif weinidog ar ben, wedi iddo gwrdd â'r Frenhines yn Balmoral i ymddiswyddo'n swyddogol. 

Yn dilyn ymweliad Mr Johnson â'r Frenhines ddydd Mawrth, cafodd Liz Truss ei phenodi'n swyddogol fel prif weinidog. 

Wrth roi ei araith ffarwel olaf tu fas i Rif 10 Downing Street, fe wnaeth Mr Johnson annog y blaid Geidwadol i daflu ei chefnogaeth tu ôl i Liz Truss. 

Ychwanegodd y dylai'r blaid rhoi gwleidyddiaeth i un ochr yn ystod cyfnod “anodd i’r economi.”

“Mae’n amser caled i deuluoedd ar draws y wlad. Fe allwn ni ac fe nawn ni ddod drwyddi yn gryfach yr ochr arall."

"Ond dwi’n dweud wrth fy nghyd Geidwadwyr mae’n amser i wleidyddiaeth ddod i ben. Mae’n amser i ni gyd gefnogi Liz Truss, ei thîm a’i rhaglen lywodraethu a chyflawni ar gyfer pobl y wlad yma oherwydd dyma mae pobl y wlad yma eisiau, dyna maen nhw angen a dyna maen nhw’n haeddu.”

Dywedodd y bydd Truss a’r llywodraeth yn gwneud “popeth y gallwn ni i wneud yn siŵr bod pobl yn dod trwy'r argyfwng hwn”.

Soniodd am yr hyn roedd yn credu fod y llywodraeth wedi llwyddo i gyflawni dan ei arweinyddiaeth gan gynnwys Brexit, cefnogi Wcráin yn ei rhyfel yn erbyn Rwsia a rhaglen frechu Covid.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.