Newyddion S4C

Liz Truss bellach yn Brif Weinidog y DU

06/09/2022
Liz Truss a'r Frenhines

Mae Liz Truss wedi'i phenodi'n Brif Weinidog y DU yn dilyn ymweliad â'r Frenhines yn Balmoral. 

Dyma'r tro cyntaf i'r Frenhines a phrif weinidog newydd beidio â chwrdd ym Mhalas Buckingham. Mae'r lleoliad wedi newid oherwydd cyflwr iechyd y Frenhines.

Mae Liz Truss wedi teithio dros 500 milltir i Gastell Balmoral yn yr Alban, a hynny mewn awyren.

Yn gynharach, fe wnaeth ei rhagflaenydd, Boris Johnson, gwrdd â'r Frenhines er mwyn ymddiswyddo'n swyddogol. 

Cafodd Ms Truss ei gwahodd i ystafell groeso Balmoral lle gofynnodd y Frenhines iddi ffurfio llywodraeth a dod yn Brif Weinidog Y Deyrnas Unedig.

Mae Liz Truss bellach yn teithio nôl i Lundain er mwyn rhoi araith tu fas i rif 10.

Fe fydd y prif weinidog newydd wedyn yn mynd ati i benodi ei chabinet newydd. 

Prif her Ms Truss fydd ceisio datrys y cynnydd aruthrol yng nghostau ynni sydd yn effeithio ar filiynau o bobl ar hyd a lled Prydain Fawr. Bydd disgwyl iddi gyfeirio at hynny yn ei haraith.

Yna, bydd Liz Truss yn cwblhau'r gwaith o ffurfio ei chabinet, cyn iddynt gwrdd am y tro cyntaf ddydd Mercher.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.