Newyddion S4C

Llandegfedd / Sychder

Annog pobl i barhau i yfed digon o ddŵr er gwaethaf rhybudd sychder

Mae pobl yn cael eu hannog i yfed digon o ddŵr ar drothwy penwythnos Gŵyl y Banc.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud y dylai pobl barhau i yfed dŵr a golchi yn ôl yr arfer er i Gymru weld ei chyfnod pum-mis sychaf ers mwy na 40 o flynyddoedd.

Daw hyn wedi i'r rhybudd sychder swyddogol gael ei ymestyn i'r rhan fwyaf o Gymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddydd Iau.

Dywedodd Dr Sarah Jones, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol: “Yn dilyn y cyhoeddiad hwn gan Cyfoeth Naturiol Cymru, hoffem sicrhau pobl y gallant barhau i yfed dŵr fel y byddent fel arfer.

"Fel y gwyddom, mae hefyd yn bwysig iawn golchi eich dwylo'n rheolaidd ac nid yw'r cyhoeddiad hwn yn newid hynny," meddai.

"Nid yw'n golygu ychwaith na allwch gael cawod na defnyddio dŵr ar gyfer coginio.

"Ond, gallwn i gyd helpu; gallwch droi'r tapiau i ffwrdd pan nad oes eu hangen, gan gynnwys wrth frwsio'ch dannedd, gallwch gael cawod yn lle bath a gallwch sicrhau bod unrhyw ollyngiadau gartref yn cael eu trwsio.”

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y penderfyniad wedi ei wneud i ymestyn rhanbarth y rhybudd ar ôl ystyried goblygiadau ehangach llif isel afonydd a lefelau dŵr daear isel.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.