Newyddion S4C

bRECH Y MWNCIOD

Brech y mwncïod: Yr UDA yn datgan argyfwng iechyd cyhoeddus

Reuters 05/08/2022

Mae llywodraeth yr UDA wedi datgan bod brech y mwncïod yn argyfwng iechyd cyhoeddus yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion yn y wlad.

Bydd y cyhoeddiad yn cyflymu dosbarthu brechlynnau, triniaethau ac adnoddau ffederal i fynd i’r afael â’r feirws.

Daw hyn lai na phythefnos ar ôl i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod yr achosion o frech y mwncïod yn argyfwng iechyd byd-eang.

Mae dros 6,000 o achosion yn yr UDA yn ôl swyddogion iechyd.

Mae tua chwarter yr achosion wedi ymddangos yn nhalaith Efrog Newydd.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.