Newyddion S4C

drama

Gruffydd Siôn Ywain yn cipio Medal Ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol

Gruffydd Siôn Ywain yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.

Cyflwynwyd y Fedal Ddrama am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. 

Mae Gruffydd yn dod o Ddolgellau'n wreiddiol, ac yn dilyn ei lefel A treuliodd gyfnod yn Ghana yn dysgu.

Symudodd i Goleg Chelsea Llundain i astudio dylunio a chyfathrebu ac mae wedi byw yn Llundain ers 15 mlynedd erbyn hyn. 

Mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr Creadigol gyda'r BBC.

Y beirniaid eleni oedd Janet Aethwy, Sharon Morgan a Sera Moore Williams.

Image
Janet Aethwy
Sera Moore Williams a Sharon Morgan yn gwrando ar Janet Aethwy'n traddodi'r feirniadaeth

Dywedodd Janet Aethwy wrth draddodi ar ran ei chyd-feirniaid: “Daeth pymtheg ymgais i law a braf nodi fod yna ystod o botensial yn y dramâu… hoffem annog pawb fu’n cystadlu i barhau i sgwennu ar gyfer y theatr yng Nghymru - a hoffem hefyd annog cwmnïau theatr yng Nghymru i barhau i gynnig cyfleoedd i ddramodwyr i ddysgu eu crefft."

O ran y ddrama fuddugol, dywedodd: “Dyma stori afaelgar wedi ei saernïo’n gelfydd. Mae’n ddrama hyderus a chrefftus sy’n portreadu perthynas cwpwl gwrywaidd sy’n chwilio am fam fenthyg er mwyn creu teulu, a’u perthynas hwy gyda ffrind benywaidd. 

“Mae’r themâu yn gyfredol a dadleuol a pherthnasol i gynulleidfa heddiw (ac) mae’r cymeriadau yn gwbl gredadwy, yn gelfydd a chrwn.

"Mae’r ddeialog yn ffraeth ac yn emosiynol ac yn llifo’n wych. Mae’r dramodydd yn defnyddio ei gymeriadau i wthio’r plot yn ei flaen yn araf a phwyllog ac mae sicrwydd y bwriad wrth adeiladu’r stori yn dal ein sylw wrth i ni fuddsoddi yn nhynged y cymeriadau.” 

Mae Gruffydd Siôn Ywain yn derbyn Y Fedal Ddrama er cof am Eiryth ac Urien Wiliam, yn rhoddedig gan eu plant a £750 (Cronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli). 

Cyflwynwyd rhan o’r gwaith buddugol yn Seremoni’r Fedal Ddrama gyda chefnogaeth Cronfa Goffa JO Roberts. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.