Newyddion S4C

Mwnci

Heddlu Japan yn chwilio am fwnci sydd wedi ymosod ar bobl

The Guardian 19/07/2022

Mae'r heddlu yn Japan yn chwilio am fwnci gwyllt sydd wedi ymosod ar 10 o bobl o fewn y pythefnos diwethaf, gan gynnwys plant. 

Fe ddechreuodd y mwnci ymosod ar bobl yn ardal Ogori o'r Yamaguchi Prefecture yn ne ddwyrain y wlad ar 8 Gorffennaf. 

Ers hynny, mae'r mwnci wedi ymlwybro mewn i ddosbarth mewn ysgol gynradd leol a chrafu merch bedair oed ac wedi torri mewn i dŷ a chrafu coes merch 4 oed arall. Fe aeth y mwnci ati i ymosod ar bobl eraill oedd gerllaw'r tŷ. 

Mae'r heddlu wedi gosod trapiau i geisio dal y mwnci ac wedi rhybuddio trigolion lleol i gadw eu ffenestri ar gau. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Mark Drumont / Flickr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.