Newyddion S4C

Ras Yr Wyddfa yn dychwelyd ddydd Sadwrn

Ras Yr Wyddfa yn dychwelyd ddydd Sadwrn

NS4C 16/07/2022

Bydd Ras Yr Wyddfa yn dychwelyd ddydd Sadwrn ar ôl gorfod gohirio am dair blynedd yn sgil y pandemig. 

Bydd 600 o redwyr yn cystadlu ar droed Yr Wyddfa cyn gwneud eu ffordd i gopa uchaf Cymru a Lloegr.

Mae Ras Yr Wyddfa yn cael ei hystyried fel un o fawrion y byd rhedeg mynydd, a bydd rhedwyr o bedwar ban byd yn teithio i Gymru i fod yn rhan o'r ras 10 milltir ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 

'Gwefr ar gopa ucha Cymru'

Bydd Tîm Cymru yn ceisio gwneud y mwyaf o'r fantais gartref, ac un fydd yn cynrychioli'r wlad fydd Elliw Haf o Gaernarfon. 

"Mae o mor gyffrous, mae o'n rili neis ca'l gweld y ras yn cal'i ail-gychwyn. Fydd o'n rili neis jyst cael y buzz 'na eto a'r wefr ar gopa ucha Cymru," meddai.

Yn ôl Elliw, mae'r tywydd poeth eithafol yn mynd i effeithio ar batrwm y ras.

"Dwi'n meddwl fydd lot o bobl yn dod â'r amseroedd ma' nhw'n disgwyl i lawr, 'swn i'n meddwl ella fydd yr amseroedd 'chydig o funuda yn arafach heblaw am ella'r Eidalwyr achos bo' nhw 'di hen arfar efo'r gwres ag ella dal yn gallu gwthio'u corff."

Mae'r tywydd hefyd wedi effeithio ar gynllun y ras i Elliw.

"Yn bersonol, dwi 'di newid y ffocws ar sut dwi 'di bod yn trainio drw'r wsos, trio mynd mor agos â dwi'n gallu at amser y ras pryd dwi'n mynd am run i drio arfar efo'r gwres. 

"Hefyd yfad lot yn ystod yr wsos, ag aros yn y cysgod gymaint â phosib."

Mae Elliw wedi bod yn llwyddianus yn y ras yn y gorffennol, gan ddod yn ddegfed yn 2018 ac 16eg yn 2019, ond bydd eleni yn ras fwy arbennig iddi gan y bydd hi'n rhan o Dîm Cymru.

"Fydd Ras Wyddfa yn hyd yn oed fwy arbennig eleni achos dwi'n cal rhedeg i Gymru a fydd yr hogyn bach am y tro cyntaf yna efo fi. 

"Ond ma' Ras Yr Wyddfa hefyd jyst yn un gwych a mae o 'di cal'i drefnu mor arbennig a ma'r bobl lleol a'r cymdeithas i gyd yn dod at 'i gilydd."

Dywedodd Stephen Edwards, trefnydd Ras Yr Wyddfa, ei bod hi wedi bod yn "dair blynedd heriol ers ein ras diwethaf ni yn 2019".

"Dwi ddim eisiau atgoffa unrhyw un o beth ddigwyddodd yn ystod y cyfnod yma, ond rydym ni'n falch ac yn edrych ymlaen i weld y rhedwyr yn mynd i fyny'r mynydd unwaith yn rhagor," meddai.

"Mae'r ras yn golygu cymaint i'r ardal ac i bobl Llanberis."

Bydd y ras yn dechrau am 14:00 ddydd Sadwrn. 

Llun: Ras Yr Wyddfa

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.