Newyddion S4C

UCL

Cefnogwyr Lerpwl wedi derbyn 'bai ar gam' am anhrefn ffeinal Cynghrair Pencampwyr Ewrop

Sky News 13/07/2022

Mae ymholiad swyddogol yn Ffrainc i  ddiogelwch cefnogwyr ar gyfer rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop wedi dod i'r casgliad mai cyfres o gamgymeriadau ar bob lefel achosodd yr anhrefn.

Rhoddwyd y bai ar gefnogwyr Lerpwl gan Lywodraeth Ffrainc yn wreiddiol, gan honni bod gan rhai o gefnogwyr Lerpwl docynnau ffug.

Ond mae adroddiad newydd gan Senedd Ffrainc wedi canfod bod yr awdurdodau wedi beio'r cefnogwyr yn annheg.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad yma ar ôl derbyn tystiolaeth gan gynrychiolwyr chefnogwyr o glwb Lerpwl a swyddogion yn Ffrainc.

Dywedodd Laurent Lafon, un o ddau gadeirydd yr ymholiad, bod cyfres o wallau wedi eu gwneud gan yr awdurdodau wrth baratoi ar gyfer y gêm.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.