Newyddion S4C

Ysbyty Maelor Wrecsam

Crwner yn beirniadu bwrdd iechyd y gogledd ar ôl gofal 'amaturaidd' i glaf fu farw

North Wales Live 17/06/2022

Mae crwner wedi beirniadu Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn hallt ar ôl i glaf oedrannus farw ychydig ddyddiau ar ôl derbyn gofal yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

Roedd Hazel Pearson o Gei Connah yn byw gyda chyflwr coeliac, ond fe roddodd staff yr ysbyty Weetabix sydd yn llawn gwenith iddi, ac fe waethygodd ei chyflwr.

Wrth gynnal cwest i'w marwolaeth yn Rhuthun ddydd Iau, dywedodd Kate Sutherland, dirprwy grwner canol a dwyrain gogledd Cymru fod cynllun gofal yr ysbyty'n un "amaturaidd oedd heb gyfeiriad strategol".

Yn dilyn y farwolaeth fe wnaeth y bwrdd iechyd gyflwyno cynllun gweithredu newydd i'w rannu ymysg ysbytai'r ardal.

Dywedodd y crwner fod ymateb y bwrdd iechyd yn annigonol ac fe gafodd y cwest ei ohirio er mwyn i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gael rhagor o amser i ymateb yn bellach.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.