Newyddion S4C

Profi ac olrhain Covid-19

Achosion Covid-19 yn cynyddu bron i hanner miliwn mewn wythnos

Sky News 17/06/2022

Fe wnaeth achosion o Covid-19 gynyddu bron i hanner miliwn mewn wythnos, yn ôl y ffigyrau diweddaraf. 

Mae'r cynnydd yn debygol o gael ei achosi gan gynnydd mewn achosion o’r amrywiolyn Omicron gwreiddiol BA.1 a'r amrywiolyn newydd BA.4 a BA.5, meddai'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae'n debyg bod cyfanswm o 1,415,600 o bobl yn y DU wedi cael y feirws yr wythnos diwethaf, sydd 43% yn uwch na'r wythnos flaenorol. 

Yng Nghymru, mae amcangyfrifon yn awgrymu bod un o bob 45 wedi profi’n bositif, sy’n golygu bod 64,800 o bobl wedi cael y feirws yr wythnos diwethaf.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.