Newyddion S4C

Janet Street-Porter

'Amhosib ail-frandio Cymru o achos y tywydd, yr iaith a'r diffyg croeso'

NS4C 17/06/2022

Mae'n amhosib ail-frandio Cymru fel gwlad ddeniadol o achos y tywydd gwael, cymhlethdod yr iaith a'r diffyg croeso medd sylwebydd blaenllaw.

Dydy pobl y gogledd "ddim yn ystyried unrhyw un sydd wedi eu geni i'r de o Gaernarfon yn Gymru go iawn" chwaith, meddai Janet Street-Porter yn ei cholofn i MailOnline.

Aeth Ms Street-Porter, sy'n hanner Cymraes, ymlaen i ddweud fod y Gymraeg yn "annealladwy" ac yn un o'r ieithoedd "anoddaf yn y byd i'w meistroli mewn cyfnod byr".

Disgrifiodd hefyd ei phrofiad o gael ei "chloi mewn pentref Cymreig adfeiliedig am wythnos" ar gyfer rhaglen deledu realaidd, gan gael gwersi iaith wedi eu "gorfodi" arni o fore gwyn tan nos.

Roedd Ms Street-Porter yn un o'r enwogion a gymrodd rhan yng nghyfres Cariad@iaith yn 2004, gyda chyfranwyr eraill yn cynnwys y Farwnes Tanni Grey-Thompson, Ruth Madoc ac Amy Wadge.

Roedd colofn Ms Street-Porter yn ymateb i alwad i "ail-frandio Cymru" gan arweinydd yn y diwydiant twristiaeth.

Dywedodd cyfarwyddwr Zip World, Sean Taylor, wrth Bwyllgor Materion Cymreig ddydd Mercher fod y wlad angen symud oddi wrth "defaid, tywydd gwlyb a...rygbi".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.