Newyddion S4C

'Mwy o opsiynau' trafnidiaeth ar gael cyn penwythnos prysur yng Nghymru

'Mwy o opsiynau' trafnidiaeth ar gael cyn penwythnos prysur yng Nghymru

NS4C 17/06/2022

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dweud y bydd "mwy o opsiynau" trafnidiaeth ar gael wrth i Gymru baratoi ar gyfer penwythnos o ddigwyddiadau mawr. 

Yn y brifddinas fe fydd y Stereophonics yn chwarae cyngerdd yn Stadiwm Principality tra gerllaw yng Nghastell Caerdydd bydd gŵyl Tafwyl yn cael ei chynnal. 

Yn y gogledd, bydd nifer yn teithio i Fae Colwyn er mwyn gwylio Noel Gallagher and the High Flying Birds. 

Yn ddiweddar, mae Trafnidiaeth Cymru wedi'i feirniadu dros ei allu i ymdopi gyda niferoedd mawr o deithwyr. 

Bu cwynion ar gyfryngau cymdeithasol o drenau gorlawn ac oedi sylweddol yn sgil cyngherddau Ed Sheeran a gêm ail-gyfle Cymru yn erbyn Wcráin yng Nghaerdydd. 

Yn ôl Pennaeth Ymgysylltu â Chymunedau a Rhanddeiliaid Trafnidiaeth Cymru, Lowri Joyce, mi fydd gymaint o wasanaethau ar gael â sy'n bosib dros y penwythnos prysur. 

"Mae'r holl drenau sydd ar gael allan ar y rhwydwaith a hefyd 'dan ni'n rhedeg gwasanaethau ychwanegol," meddai wrth Newyddion S4C.

"A 'dan ni hefyd yn darparu gwasanaethau bws ychwanegol i gefnogi'r gwasanaeth trenau sy'n rhedeg hefyd.

"Felly dwi meddwl penwythnos hwn bydd 'na llawer fwy o opsiynau i gymharu â phenwythnos diwethaf." 

Yn ôl Ms Joyce, mae'r problemau diweddar wedi'u hachosi gan ddiffyg trenau wedi i rai cerbydau cael eu difrodi. 

"Be' sy' di gael tipyn o effaith ar wasanaethau ni ydy oedd digwyddiad diweddar yn Cravenarms lle naethon ni golli cerbydau.

"Felly 'dan ni un neu ddau o drenau lawr yn anffodus.

"Ond fedrai dweud bod pob trên sy' gennom ni allan 'na." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.