Newyddion S4C

Cynnal angladd y cerddor a’r actor Dyfrig Evans ym Mhenygroes

Cynnal angladd y cerddor a’r actor Dyfrig Evans ym Mhenygroes

NS4C 14/06/2022

Cynhaliwyd angladd y cerddor a’r actor Dyfrig Evans ym Mhenygroes yng Ngwynedd brynhawn dydd Mawrth.

Fe wnaeth rhai cannoedd fynychu gwasanaeth cyhoeddus er cof amdano yng Nghapel y Groes dan arweiniad y Parchedig Geraint Roberts.

Bu farw ar 26 Mai yn 43 oed ar ôl dioddef cyfnod o waeledd.

Yn enedigol o Benygroes, fe fu'n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Nantlle cyn cychwyn ar yrfa lwyddiannus ym myd y celfyddydau.

Daeth i amlygrwydd cenedlaethol mewn cyfresi teledu poblogaidd ac fel prif leisydd y grŵp Topper.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.