Newyddion S4C

Llun o borthladd yn Iwerddon

Deddfwriaeth i ddiystyru rhannau o brotocol Gogledd Iwerddon i gael ei chyflwyno i'r Senedd

Sky News 13/06/2022

Bydd deddfwriaeth ddadleuol i ddiystyru rhannau o brotocol Gogledd Iwerddon yn cael ei chyflwyno yn San Steffan ddydd Llun. 

Cafodd y protocol ei llunio fel rhan o gytundeb y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn osgoi ffin gadarn rhwng Gogledd Iwerddon a'r Weriniaeth. 

Er hyn, mae rhai undebwyr yng Ngogledd Iwerddon wedi dadlau bod y protocol yn tanseilio cytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith. 

O ganlyniad, fe wnaeth Llywodraeth y DU cyflwyno cynlluniau i newid y protocol mis diwethaf, er gwaethaf honiadau bod y polisi yn torri cyfraith ryngwladol. 

Yn ôl y Gweinidog Tramor, Liz Truss, bydd y newidiadau yn cadw'r rhannau o'r protocol sydd yn gweithio wrth ddiwygio'r rhannau sydd yn achosi problemau. 

Ond mae rhai wedi rhybuddio bod y cynlluniau yn peryglu rhannau arall o'r cytundeb Brexit gan beri gofid o ryfel masnach gyda'r UE. 

Darllenwch fwy yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.