Newyddion S4C

Llun Hanef Bhamjee.

Achlysur i gofio ymgyrchydd gwrth-apartheid yng Nghaerdydd

NS4C 11/06/2022

Cafodd gwasanaeth arbennig ei gynnal yn y Senedd ddydd Sadwrn i gofio am yr ymgyrchych gwrth-apartheid blaengar Hanef Bhamjee.

Roedd Mr Bhamjee, fu farw yn mis Ionawr, yn byw yng Nghaerdydd ond yn wreiddiol o Bort Elizabeth, De Affrica, yn ymgyrchydd ac yn drefnydd y Mudiad Gwrth-Apartheid ac yn Ysgrifennydd Mudiad Gwrth-Apartheid Cymru rhwng 1981 a 1994.

Daeth i Gymru yn 1972, lle'r oedd y Mudiad Gwrth-Apartheid eisoes yn weithredol yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe.

Yn ystod ei gyfnod fel ysgrifennydd, llwyddodd i ehangu'r mudiad i rwydwaith o 22 o ganghennau ledled Cymru.

Roedd yr Arglwydd Peter Hain wedi disgrifio Mr Bhamjee fel "arwr gwrth-apartheid".

Llun: Mick Antoniw AS

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.