Newyddion S4C

S4C

Teulu yn rhoi teyrnged i ddyn ‘gweithgar’ fu farw ym Mhen Llŷn

NS4C 07/06/2022

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i ddyn 20 oed fu farw mewn gwrthdrawiad ym Mhen Llŷn.

Dywedodd ei deulu fod Droy Darroch-York o Forfa Nefyn yn “ddyn hapus, gweithgar a gydag amser i bawb.

“Roedd yn adnabyddus iawn yn yr ardal leol ac yn mwynhau treulio amser gyda'i ffrindiau a'i deulu ac roedd gwên hyfryd ar ei wyneb bob amser.

“Roedd mewn perthynas hapus gyda'i gariad yr oedd yn ei charu a'i charu'n fawr. Roedd yn ymroddedig i’w deulu i gyd a byddai’n rhoi ei amser i unrhyw un.

“Roedd ganddo nifer o ddiddordebau a hobïau gan gynnwys pysgota, cerddoriaeth, gweld ffrindiau, a gwersylla gwyllt a cherdded yn yr ardal leol. Roedd yn gogydd brwd ac yn mwynhau rhoi cynnig ar fwydydd newydd.

“Roedd Droy yn rhan allweddol o’r gymuned yn Nefyn a bydd yn cael ei gofio am ei waith caled y tu ôl i’r llenni yn nhafarn yr Heliwr, a’i wên tu ôl i’r bar.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car BMW X3 glas a Ford Fusion du ar ffordd y B4354 rhwng Y Ffôr a'r Fron, tua 13.30 ddydd Sadwrn.

Cafodd dyn 57 oed ei gludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau sy’n peryglu ei fywyd.

Mae'r heddlu wedi gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod B080679.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.