Newyddion S4C

S4C

Rhybudd am stormydd yn dal mewn grym i rannau o Gymru ddydd Sul

NS4C 05/06/2022

Mae rhybudd melyn yn dal mewn grym  am stormydd o law trwm i ganolbarth a de Cymru ddydd Sul.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gallai'r stormydd gwasgaredig effeithio ar amodau gyrru, amseroedd trenau a chyflenwadau trydan i gartrefi a busnesau am gyfnod byr.

Gallai hyd at 15-20mm o law ddisgyn mewn mannau ac mae disgwyl cyfnodau o gesair a mellt.

Roedd rhybudd melyn mewn grym am ran helaeth o Gymru o 00.00 hyd nes 18:00 ddydd Sul

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru'r rhybudd ar gyfer y canolbarth a'r de o 13.00 hyd nes hanner nos a gall lifogydd arwain ar ddŵr yn llifo’n gyflym ac yn ddwfn ar rai ffyrdd.

Roedd stormydd mellt a tharanau wedi effeithio Sir Gwynedd brynhawn ddydd Gwener.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.