Newyddion S4C

S4C

Diwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

NS4C 04/06/2022

Dydd Sadwrn yw diwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

Ar ddiwedd wythnos llawn cystadlu mae Newyddion S4C yn edrych nôl ar rai o brif ddwigwyddiadau’r Maes.

Dyma oedd yr Eisteddfod gyntaf ar ôl cael ei gohirio am ddwy flynedd yn sgil y pandemig ac roedd rhai newidiadau.

Roedd dim rhagbrofion yn golygu bod pob cystadleuydd wedi cael cyfle i berfformio ar lwyfan.

Gyda tri phafiliwn ar y maes - y Pafiliwn Coch, Gwyn a Gwyrdd doedd dim stop ar y cystadlu drwy gydol yr wythnos.

Prif wobrau’r ŵyl

Y Fedal Gyfansoddi oedd y brif gystadleuaeth ddydd Llun a Shuchen Xie oedd yr enillydd.

Yn ddisgybl 12 oed yng ngholeg St. John’s, Caerdydd Shuchen yw'r cystadleuydd ieuengaf erioed i gipio un o brif wobrau'r ŵyl.

Tro’r dysgwyr oedd hi ddydd Mawrth a Josh Osborne o Poole enillodd Medal y Dysgwyr.

Anna Ng o Gaerdydd oedd enillydd Medal Bobi Jones, medal sy’n cael ei dyfarnu i bobl ifanc rhwng blwyddyn 10 a dan 19 oed sy’n gallu dangos sut mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd yn yr ysgol, coleg, neu’r gwaith ac yn gymdeithasol.

Osian Wynn Davies, myfyriwr y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys Môn gipiodd Y Fedal Ddrama ddydd Mercher.

Diwrnod y cadeirio oedd hi ddydd Iau, a bu teilyngdod. Ciarán Eynon o Landrillo-yn-rhos, Sir Conwy yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

Mae Ciarán bellach yn byw yn Llundain ar ôl astudio ym mhrifysgolion Warwick a Chaerdydd.

Twm Ebbsworth o bentref Llanwnnen, ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion gipiodd y goron ar ddydd Gwener.

Mae Twm ar fin cwblhau cwrs ôl-radd yn Adran y Gymraeg Aberystwyth.

Gŵyl Triban

Image
S4C

Dydd Iau oedd diwrnod cyntaf Gŵyl Triban, gŵyl newydd sbon oedd yn cael ei ddisgrifio fel "aduniad mwya'r ganrif".

Yn ystod dydd Iau a Gwener, roedd artistiaid gan gynnwys Adwaith, Tara Bandito, Bwncath, Yws Gwynedd a N'Famady Koyaté yn perfformio ar draws y tri llwyfan ar y maes.

Bydd Gŵyl Triban yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn hefyd gydag Eden yn perfformio gyda’r nos.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.