Newyddion S4C

Glyder fach

Dynes wedi marw tra'n dringo yn Eryri

NS4C 03/06/2022

Mae dynes wedi marw tra'n dringo ar fynydd yn Eryri ddydd Iau.

Fe ddisgynnodd y ddynes wrth ddringo ar fynydd y Glyder Fach.

Cafwyd hyd iddi'n anymwybodol gan ddringwyr eraill cyn i Dîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen gyrraedd er mwyn ceisio ei chynorthwyo, ond nid oedd modd achub ei bywyd.

Mewn datganiad ddydd Gwener, dywedodd llefarydd ar ran y tîm: "Am 14:30 daeth adroddiadau bod dringwr wedi syrthio ar y Glyder Fach...ac roedd yn anymwybodol.

"Symudodd dringwyr cyfagos i helpu ac fe gafodd ei chodi gan hofrennydd Gwylwyr y Glannau ond yn anffodus ni wnaeth oroesi.

"Yna bu dringwyr yn cynorthwyo ei phartner yn ôl i lawr y ddringfa at aelodau'r tîm oedd yn aros islaw, a gofalwyd amdani yn y ganolfan. Mae'r tîm yn meddwl am deulu'r fenyw fu farw, ei ffrindiau a'i phartner dringo. Hoffai'r tîm hefyd ddiolch i'r dringwyr cynorthwyol am eu cymorth."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.