Newyddion S4C

Windrush

Sgandal Windrush wedi'i hachosi o achos '30 mlynedd o gyfreithiau mewnfudo hiliol'

The Guardian 30/05/2022

Mae adroddiad llywodraethol wedi canfod bod sgandal Windrush wedi'i achosi o achos "30 mlynedd o gyfreithiau mewnfudo hiliol" a oedd wedi'u llunio er mwyn cwtogi poblogaeth croenliw y DU. 

Cafodd cannoedd o bobl eu heffeithio gan y sgandal wrth i'r Swyddfa Gartref geisio alltudio nifer o bobl a symudodd o wledydd y Caribî i'r DU.

Roeddent wedi symud i Brydain am fod yna brinder gweithwyr wedi'r Ail Ryfel Byd. 

Bellach mae adroddiad gan y Swyddfa Gartref wedi amlinellu bod y sgandal wedi digwydd o achos hiliaeth o fewn y system gyfreithiol yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Yn ôl yr adroddiad, mae methiant i sylweddoli bod newidiadau yng nghyfreithiau mewnfudo wedi cael effaith mwy negyddol ar bobl du a chroenliw i gymharu gyda hiliau eraill yn un o brif achosion y sgandal. 

Darllenwch y stori'n llawn yma

Llun: Steve Eason

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.