Newyddion S4C

Merched ag awtistiaeth yn gorfod aros chwe blynedd yn fwy na bechgyn i gael diagnosis

Merched ag awtistiaeth yn gorfod aros chwe blynedd yn fwy na bechgyn i gael diagnosis

Newyddion S4C 29/05/2022

Mae angen buddsoddi mewn gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru i wneud yn siŵr bod merched yn cael diagnosis yn gynt. Yn ôl y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol mae merched yn aml yn cael diagnosis anghywir ac mae hynny'n gallu arwain at broblemau iechyd. Yn ôl ymchwil gan academydd o brifysgol Abertawe, mae merched ag awtistiaeth yn gorfod aros chwe blynedd yn fwy na bechgyn i gael diagnosis.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.