Newyddion S4C

Ffordd Dyserth - Y Rhyl

Dyn 29 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Y Rhyl

NS4C 28/05/2022

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi fod dyn 29 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Y Rhyl nos Fercher.

Cafodd swyddogion eu galw i'r gwrthdrawiad ar Ffordd Dyserth rhwng beic modur oddi-ar ffordd a VW Golf ychydig cyn 20:00.

Cafodd y beiciwr modur ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd mewn ambiwlans gydag anafiadau difrifol ac fe dderbyniodd gyrrwr y Golf man anafiadau.

Dywedodd yr heddlu fod y beiciwr modur, oedd yn byw yn lleol, wedi marw brynhawn ddydd Gwener.

Mae'r llu yn dal i ofyn i unrhyw lygad-dystion neu unrhyw un a welodd y beic modur cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw gan ddefnyddio cyfeirnod 22000361614.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.