Newyddion S4C

Monkeypox

Cadarnhau achos cyntaf o frech y mwncïod yng Nghymru

NS4C 26/05/2022

Mae'r achos cyntaf o frech y mwncïod wedi ei gadarnhau yng Nghymru.

Roedd 78 achos yn y Deyrnas Unedig ddydd Mawrth, ond dyma'r achos cyntaf i gael ei ddarganfod yng Nghymru.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) eu bod yn gweithio ag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, Iechyd Cyhoeddus Yr Alban ac Iechyd Cyhoeddus Gogledd Iwerddon.

Dywed y corff hefyd nad yw brech y mwncïod yn symud yn hawdd rhwng pobl a bod y risg i'r cyhoedd yn gyffredinol yn isel.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig wythnosau, ond mae salwch difrifol yn gallu cael ei achosi i rai unigolion.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gofyn i bobl fod yn ofalus a chadw golwg am symptomau gan gynnwys twymyn, pen tost, poen yn y cyhyrau a blinder.

Mae brech hefyd yn gallu datblygu, gan ddechrau gan amlaf ar yr wyneb cyn symud i rannau eraill o'r corff.

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd ICC:"Rydym yn gofyn i bawb fod yn ymwybodol o symptomau brech y mwncïod, ond mae'n bwysig fod dynion hoyw a deurywiol yn wyliadwrus gan mai'r gred yw ei fod yn lledaenu drwy rwydweithiau rhwyiol.

"Dylai unrhyw un sydd â brech anghyffredin ar unrhyw ran o'u corff gysylltu â'r GIG ar 111 neu ffonio gwasanaeth iechyd rhywiol os oes ganddynt bryderon."

Ychwanegodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, for Iechyd Cyhoeddus Cymru yn "monitro'r" sefyllfa ynghyd ag asiantaethau iechdy eraill yn y DU. 

"Mae symptomau cychwynnol brech y mwncïod yn cynnwys twymyn, cur pen, poen yn y cyhyrau a’r cefn, nodau lymff wedi chwyddo, teimlo’n oer, a blinder eithafol," meddai. 

"Gallai brech ddatblygu, yn aml gan ddechrau ar yr wyneb, ac wedyn yn lledaenu i rannau eraill o’r corff gan gynnwys yr organau cenhedlu." 

"Fel arfer nid yw’r haint yn lledaenu’n hawdd rhwng pobl. Mae brech y mwncïod yn cael ei drosglwyddo drwy gael cysylltiad agos iawn â rhywun sydd wedi cael ei heintio ac sydd â symptomau."

"Rwy’n annog unrhyw un sydd â brech neu friwiau anarferol ar unrhyw ran o’r corff, yn enwedig yr organau cenhedlu, i osgoi cael cysylltiadau agos ag eraill ac i alw GIG 111, neu’r gwasanaeth iechyd rhywiol lleol, er mwyn cael cyngor." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.