Newyddion S4C

Dosbarth ysgol

Diddymu fframwaith rheoli Covid-19 mewn ysgolion

NS4C 09/05/2022

Mae’r rheolau Covid-19 yn cael eu llacio ymhellach yn ysgolion Cymru o ddydd Llun. 

Mae hyn yn golygu y bydd yr un rheolau yn bresennol mewn busnesau ac ysgolion.

Mae’r newidiadau hefyd yn berthnasol i brifysgolion a cholegau.

Ers mis Medi 2021, mae fframwaith wedi eu rhoi ar waith mewn ysgolion i ddewis mesurau lleol addas i atal coronafeirws rhag lledaenu mewn ysgolion.

Bellach, ni fydd yr angen i'r fframwaith hwn gael ei defnyddio gan ysgolion.

Yn ôl y llywodraeth mae'r cam hwn yn rhan o'u cynllun pontio Covid-19 wrth i'r feirws symud o fod yn bandemig i fod yn endemig.

Bydd cyngor yn parhau i ysgolion a cholegau i weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y mesurau ar waith yn parhau i fod yn rhai addas.

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi y bydd y cyfyngiadau coronafeirws sydd ar ôl yn cael eu dileu o 9 Mai ymlaen.

Bydd y gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal yn parhau yng Nghymru.

Bydd ysgolion arbennig yn parhau i ddilyn cyngor yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n wynebu risg glinigol uwch.

Dywedodd y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg, Jeremy Miles: “Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda’r sector i ofalu bod yr amgylchedd dysgu yn ddiogel rhag Covid a bod cyfleusterau dysgu ar gael wyneb yn wyneb ar ein campysau.

“Erbyn hyn rydyn ni mewn sefyllfa sefydlog o ran Covid, ac mae’r risgiau o ran iechyd cyhoeddus o fewn addysg uwch a phellach wedi lleihau’n sylweddol. Dydy parhau â mesurau iechyd cyhoeddus ychwanegol ddim yn ymateb cymesur bellach ac rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau ddiddymu’n ffurfiol eu fframweithiau rheoli haint o heddiw ymlaen.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.