Newyddion S4C

Boris Johnson (Llun Rhif 10)

Etholiadau Lleol 2022: Boris Johnson yn cyfri'r gost wedi colledion i'r Ceidwadwyr

Sky News 07/05/2022

Fe gollodd y Ceidwadwyr 467 o seddi yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn yr etholiadau lleol, gyda llawer yn cyfeirio at sgandal 'partygate' fel y rheswm am y canlyniadau.

Roedd 81 o'r colledion hyn yng Nghymru, gyda'r Ceidwadwyr Cymreig yn colli rheolaeth ar yr unig gyngor oedd yn eu dwylo yma, sef Cyngor Mynwy.

Er i'r Blaid Lafur gael llwyddiant yng Nghymru ac yn Llundain, ni welwyd cynnydd sylweddol mewn rhannau o'r DU fyddai'n trosi i fuddugoliaeth i Syr Keir Starmer mewn etholiad cyffredinol.

Drwy Gymru, Lloegr a'r Alban, gydag ambell sedd ar ôl i'w cyfrif, erbyn bore dydd Sadwrn roedd Llafur wedi sicrhau 2,955 (+129) o seddi a 73 cyngor, y Ceidwadwyr wedi hawlio 1,331 sedd (-467) a 35 cyngor, roedd y Democratiaid Rhyddfrydol ar 863 (+222) ac 16 cyngor, gyda Plaid Cymru ar 198 (-9) a phedwar cyngor, yr SNP ar 453 (+22) ag un cynghor, y Blaid Werdd ar 148 (+76 - dim cyngor) ag eraill ar 628 (+27) gyda rheolaeth dros 67 cyngor.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.