Newyddion S4C

Mason Greenwood

Ymestyn cyfnod mechnïaeth y pêl-droediwr Mason Greenwood

The Sun 29/04/2022

Fe fydd y pêl-droediwr Mason Greenwood yn aros ar fechnïaeth tan ganol mis Mehefin wrth i'r heddlu barhau i ymchwilio i honiadau yn ei erbyn. 

Cafodd y chwaraewr i Manchester United ei arestio ym mis Ionawr ar amheuaeth o dreisio, ymosod a gwneud bygythiadau i ladd menyw ifanc. 

Daeth yr honiadau i'r amlwg wedi i luniau a fideos gael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae Heddlu Manceinion bellach wedi cael cais i ymestyn mechnïaeth y chwaraewr 20 oed, ac mae'r cais wedi ei dderbyn gan y llys. 

Mae disgwyl i Mr Greenwood ymddangos yn y llys ym mis Mehefin. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.