Newyddion S4C

asthma

Menywod yn ddwywaith fwy tebygol o farw o asthma na dynion

The Independent 27/04/2022

Mae menywod yn y DU yn ddwywaith fwy tebygol o farw o asthma i gymharu a dynion, yn ôl ymchwil newydd gan elusen. 

Yn ôl Astham + Lung UK, roedd dros dwy rhan o dair o farwolaethau oedd yn gysylltiedig â’r cyflwr yn y pum mlynedd diwethaf yn fenywod. 

Rhwng 2014/15 a 2019/20 bu farw 5,100 o fenywod o gyflyrau yn ymwneud ag asthma, i gymharu â 2,300 o ddynion. 

Dywedodd yr elusen nad yw dulliau presennol o drin asthma yn gweithio gan nad ydynt yn ystyried effeith hormonau benywaidd ar y symptomau. 

Mae'r elusen yn galw am ragor o ymchwil i ddarganfod mwy am effaith rhyw ar symptomau asthma er mwyn rhoi diwedd i'r "anghydraddoldeb rhyw."

Darllenwch y stori'n llawn yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.