Newyddion S4C

New Scotland Yard / Heddlu'r Met / Llundain

Pedwar o bobl wedi eu trywanu i farwolaeth yn Llundain

Mirror 25/04/2022

Mae tair menyw ac un dyn wedi marw ar ôl cael eu trywanu yn Llundain. 

Cafodd Heddlu'r Met ei galw yn oriau man y bore i dŷ yn Southwark. 

Dywedodd yr heddlu bod y merched yn eu 60au, 40au a'u 30au, a bod y dyn yn ei 60au canol.

Er ymdrechion y gwasanaethau brys roedd y pedwar wedi marw yn y fan a'r lle. 

Mae'r heddlu wedi arestio dyn yn ei 20au ar amheuaeth o lofruddiaeth. Roedd y dyn yn adnabod y dioddefwyr. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.