Newyddion S4C

Rocio Cifuentes

Comisiynydd Plant newydd yn dechrau yn ei rôl

NS4C 20/04/2022

Mae Comisiynydd Plant newydd Cymru wedi dechrau yn ei rôl ddydd Mercher.

Fe gafodd Rocio Cifuentes ei phenodi gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ar ddechrau’r flwyddyn a hi fydd y pedwerydd person yn y rôl.

Pwrpas y comisiynydd yw amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, ac i sicrhau cynrychiolaeth i blant ym mholisïau'r Llywodraeth.

Mae  Ms Cifuentes eisoes wedi gadael ei swyddi fel Prif Weithredwr Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), Cadeirydd Clymblaid Ffoaduriaid Cymru ac fel aelod o bwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru.

Fe arweiniodd hi EYST ers iddo ffurfio yn 2005, gan ei droi'n brif sefydliad i leiafrifoedd ethnig yn y wlad.

Cafodd ei geni yn Chile cyn symud i Gymru yn blentyn.  Fe astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt ac Abertawe.

Mae’r newid hwn yn nodi diwedd cyfnod Sally Holland fel comisiynydd, ar ôl iddi dreulio saith mlynedd yn y swydd.

Mewn datganiad ar gyfrif trydar y Comisiynydd Plant, fe ddiolchodd Ms Holland i’w thîm, a'r plant a rhieni y mae hi wedi gweithio â nhw yn ystod ei chyfnod.

Mae hi am ddychwelyd i’w hen swydd fel athro gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.