Rhif 10 Downing Street

Partïon Rhif 10: Staff yn Downing Street yn cynnal partïon 'bob nos Wener'

Mirror 15/01/2022

Mae staff yn Rhif Deg Downing Street wedi bod yn cynnal partïon bob nos Wener yn ystod y pandemig.

Yn ôl y Daily Mirror roedd Prif Weinidog y DU Boris Johnson yn annog ei staff ‘i adael stêm’ er roedd yna gyfyngiadau mewn grym i bobl beidio ymgynnull.

Yn ôl adroddiadau roedd y digwyddiadau mor boblogaidd nes i staff brynu oergell yn arbennig ar gyfer cadw gwin a chwrw yn oer.

Mae’r Mirror yn adrodd bod y staff yn cymryd troeon i fynd i siop leol er mwyn prynu’r diodydd a bwyd.

Darllenwch y stori yn llawn yma.